ภาพรวม

日本語

 

ภาพรวมการจัดแข่งขัน
สืบเนื่องจาก องค์การยูเนสโก UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน “นวดไทย” มรดกภูมิปัญญาไทย ศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนไทยทั้งชาติ ดังนั้นสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปาโลก ประกอบด้วยกลุ่มภาคีเครือข่ายด้านนวดไทย จำนวน 64 ประเทศ ได้ร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันนวดไทยชิงชนะเลิศระดับโลก World Nuad Thai Championship 2023 ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีประเทศที่เข้าร่วมจัดการแข่งขันทั้งหมด 10 ประเทศ เพื่อส่งเสริมสร้างการบริการนวดไทย เกิดการพัฒนารูปแบบ การนำภูมิปัญญานวดไทยมาใช้ผสมผสาน สร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนวดไทยให้เป็นที่รู้จักยอมรับในระดับสากล

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันประจำปี 2023 และผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล

ผู้ชนะการแข่งขันจากทุกๆประเทศทั่วโลก จะเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกนวดไทย ณ กรุงโตเกียวในวันที่ 31 ตุลาคม 2023

สมาพันธ์นวดไทยและสปาโลก ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการแข่งขันและสถานที่จัดงาน

24 ตุลาคม 2023 การแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์ ประจำประเทศญี่ปุ่น รอบคัดเลือก
สถานที่: Square Ebara
25 ตุลาคม 2023 การแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์ ประจำประเทศญี่ปุ่น รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่: Square Ebara

31 ตุลาคม 2023 การแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลก
สถานที่: HULIC HALL&CONFERENCE

( Photo contest )

種目紹介 

協賛

 

 

ประเภทการแข่งขัน


・ลงทะเบียนแข่งขัน

・ลงทะเบียนเข้าชมงานแข่งขัน

・สมัครสปอร์นเซอร์

・จองบูทจำหน่ายสินค้า


ปิดรับผู้เข้าชมงานแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่น
เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลก
-----------------------
สอบถามเพิ่มเติมภาษาไทยได้ที่
suvarnabhumi.massage@gmail.com
Facebook: Supitcha Masuda

 

――――― Q&A(10/10up) ―――――

――――― ตารางเวลาการแข่งขัน(10/10up)―――――

 

ประเภทที่1 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ( 40 นาที )
ประเภทที่2 การนวดไทยผสมผสาน ( 40 นาที )
ประเภทที่3 (พิเศษ) การนวดไทยประยุกต์ แบบฉบับญี่ปุ่น ( 30 นาที )

 

ประเภทที่1 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ( 40 นาที )
การนวดไทย เพื่อสุขภาพ
หมายถึงการนวดแบบแบบสามัญชน ซึ่งมีการสืบทอดฝึกฝนแบบแผนการนวดตามวัฒนธรรม ซึ่งเหมาะมากสำหรับชาวบ้านจะนวดกันเอง ใช้สองมือและอวัยวะทุกส่วนในการนวด

เกณฑ์การตัดสิน
1.มารยาทในการนวดจะต้องไม่ผิดต่อมารยาทอันดีงามของวัฒนธรรมไทย (เช่น ไม่เอาเท้ามาใกล้ศีรษะ การแต่งกาย เว้นระยะห่าง เป็นต้น) 
2.พิจารณาการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวด อาทิ เช่น การใช้นิ้ว การวางมือ การใช้แขน ศอก เข่า ฯลฯ
3.ห้ามใช้น้ำมัน ยา หรืออุปกรณ์ช่วย


ประเภทที่2 การนวดไทยผสมผสาน ( 40 นาที )
การนวดแบบผสมผสานที่เข้าร่วมในการแข่งขัน เป็นการนวดไทยที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นพื้นฐาน สามารถอธิบายได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและดูหวาดเสียวในการแข่งขัน
รูปแบบการนวดแบบผสมผสาน เช่นมีการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการนวด เช่น ลูกประคบ น้ำมัน ไม้ตอกเส้น ผ้าขาวม้า ไม้ไผ่ หิน กะลา หรืออื่นๆ เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดจากตำราการนวดไทย เป็นการนวดที่เกิดจากแรงบันดาลใจ และ/หรือ ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากศาสตร์อื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและดูหวาดเสียวในการแข่งขัน เป็นต้น

เกณฑ์การตัดสิน
1.ไม่ยึดติดกับมารยาททางวัฒนธรรมของไทย
2.สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกับการนวดได้ เช่น ลุกประคบ น้ำมัน ¶ผ้าขาวม้า หิน ฯลฯ

 

ประเภทที่3 (พิเศษ) การนวดไทยประยุกต์ แบบฉบับญี่ปุ่น ( 30 นาที )
คือการนวดผสมผสานระหว่างนวดไทยกับศิลปะการนวดท้องถิ่นของญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน
สมาพันธ์นวดไทยและสปาโลกได้จัดหมวดหมู่การแข่งขันประเภทการนวดไทยประยุกต์ แบบฉบับญี่ปุ่น ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับประเทศเจ้าภาพการจัดการแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อต้นปี 2023 ทางสมาพันธ์นวดไทยและสปาโลกได้มีการจัดงานเวิร์คช็อปขึ้นที่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำโดยแชมป์นวดไทยจากนานาประเทศ และหนึ่งในนั้นมีประเทศญี่ปุ่นที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกการนวดไทยในแบบฉบับของคนญี่ปุ่นออกมาได้อย่างลึกซึ้ง ตราตรึงใจเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นสาเหตุให้มีการเพิ่มการแข่งขันหมวดหมู่นี้ขึ้นมาเฉพาะกิจ เพื่อค้นหาแชมป์เปี้ยนประเทศญี่ปุ่น ( ไม่มีการแข่งขันชิงแชมป์โลกในหมวดหมู่นี้ )

ตัวอย่าง
1.การถ่ายทอดเอกลักษณ์ อารมณ์ ความรู้สึก ในแบบฉบับคนญี่ปุ่น
2.การใช้เทคนิคการนวดดั้งเดิมของญี่ปุ่น เช่น เซไต โมมิโอะคุชิ ผสมผสานการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยอาศัยหลักการนวดไทย เช่น เส้นประธานสิบ การยืด การดัด เป็นต้น เข้าร่วมด้วย


เกณฑ์การตัดสิน
1.ไม่ยึดติดกับมารยาททางวัฒนธรรมของไทย
2.สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกับการนวดได้ ยกเว้นอุปกร์ที่มีแหล่งกำเนิดในไทย เช่น ลุกประคบ น้ำมัน ผ้าขาวม้า การตอกเส้น ฯลฯ
3.พิจารณาจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาร่วมของทั้งสองวัฒนธรรมออกทางกายภาพสู่สายตาชาวโลกได้อย่างลงตัว

 

協賛

 

TiNY様

大会規約、出場資格、採点基準

กติกาการแข่งขัน คุณสมบัติ และเกณฑ์การตัดสิน
หมายเหตุ
1.ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้จัดกำหนดขึ้น
2.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลต่อการกระทำใดที่เกิดจากอุบัติเหตุอันเป็นผลลัพธ์มาจากการนวดของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และไม่ผิดชอบกรณีมีทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ร่วมงานเสียหายหรือสูญหาย ดังนั้นขอให้ทุกท่านรักษาทรัพย์สินมีค่าให้ดีระหว่างการแข่งขัน
3.ภายหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินลงทะเบียนได้ทุกกรณี
4.กรณีหากเกิดภัยพิบัติจนไม่สามารถดำเนินการจัดงานได้ หรือเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไป ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินลงทะเบียนทุกกรณี
5.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ลงทะเบียนไว้ ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
6.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระทำผิดกฎหมาย
7.การติดต่อสอบถามจะต้องระบุชื่อของท่านทุกครั้ง และของดการติดต่อกลับใดๆในกรณีที่ท่านไม่ระบุชื่อ
9.ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ wantsjpws@gmail.com เท่านั้น
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1 จำกัดอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา และ สัญชาติ 2 มีความสามารถในการนวดไทย และนวดน้ำมัน 3 มีประสบการณ์ด้านการนวดไทย และน้ำมัน หรือเคยผ่านการเรียน การอบรมการนวดไทย และน้ำมันมาแล้ว
4 ผู้สมัครต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประกวดตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้
5 ผู้สมัครต้องมีความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนวดไทยและสปาแห่งญี่ปุ่น และสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปาเท่านั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับตำแหน่ง ในกรณีอื่นจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสมาคมนวดไทยและสปาแห่งญี่ปุ่น และสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปาโลกก่อน

ข้อห้าม ข้อควรระวัง
・นวดด้วยความระวัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับการนวด
・โปรดระมัดระวังการใช้สื่อโซเชียล และไม่นำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการสื่อสารใดๆที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน
・ไม่กระทำการหรือชักชวนบุคคลใดหาผลประโยชน์เพื่อแสวงหากำไรใน ณ สถานที่จัดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานเป็นลายลักษณ์อักษร
・การกระทำอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ที่ผู้จัดงานเห็นว่าไม่เหมาะสม


เกณฑ์การตัดสิน
1 ความรู้ ภูมิปัญญา 20 คะแนน
2 เทคนิค 30 คะแนน
3.การยศาสตร์ การวางตัว 10 คะแนน
4. ความต่อเนื่อง 10 คะแนน
5.นวัตกรรม วิธีการใหม่ 10 คะแนน
6. สื่อสารลูกค้าและการดูแล 10 คะแนน
7.บุคลิกภาพ การเตรียมตัว ชุดทำงานของนักบำบัด เครื่องมือ ความสะอาด การแนะนำตนเอง ตรงต่อเวลา 10 คะแนน

นโยบายความเป็นส่วนตัว
1.ในวันงานจะมีช่างภาพคอยถ่ายภาพ / วิดีโอ ซึ้งอาจใช้สำหรับโฆษณาในอนาคตบน SNS และเว็บไซต์ ผู้ที่เข้ามาชมงานจะถือว่ายินยอมให้ถ่ายภาพและเผยแพร่งานใน SNS และสื่ออื่นๆ

( หากคุณไม่เห็นด้วย ให้ทำการปกปิดตามแต่ดุลยพินิจส่วนบุคคล เช่น ปิดหน้าด้วยหน้ากาก )

2.ชื่อ ตำแหน่ง และสังกัดของผู้เข้าการแข่งขันจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์การแข่งขัน เมื่อทำการลงทะเบียนแล้วถือว่าคุณได้ตกลงตามนี้ หากท่านไม่ต้องการให้เผยแพร่ชื่อของท่านโปรดป้อนชื่อของท่าน ( ชื่อเล่นหรือฉายาในวงการ )

* ชื่อที่ท่านได้ลงทะเบียนมานี้จะนำไปใช้ในการออกใบประกาศนียบัตรด้วย

3.ในอนาคตอาจมีการนำรายละเอียดการลงทะเบียนเผยแพร่ในที่สาธารณะ ยกเว้น ข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ เช่น ที่อยู่อาศัย วันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งถือว่าท่านได้ยินยอมแล้วเมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์